Reclamatii- Notificari

Cumpărătorul poate reclama ori notifica orice neajunsuri, plângeri, somaţii etc.

telefonic la nr: (+40) 752080110, sau prin email la: office@effrene.ro,